Každý dopis má svého čtenáře

 • Víte, že poštou zasílaný direct mail bývá v 99 % přečten?
 • Víte, že reklamní e-mail 90 % příjemců nečte?
 • Víte, že poštou zaslaná nabídka má 3x vyšší tržby, než stejná nabídka zaslaná pouze e-mailem?
 • Víte, že zaslání dopisu je levnější než 1 placený proklik z reklamy na webu?
 • Víte, že personifikací sdělení dosáhnete většího účinku?
 • Víte, že barevná personifikace je účinnější?
 • Víte, že společnost INFAS patří mezi přední poskytovatele direct mailových služeb?
 • Víte, že naše kvalitativní a bezpečnostní certifikáty a postupy vám zajistí vysokou ochranu vašich dat?
 • Víte, že zaslat 100 000 dopisů je otázkou 1 dne?
 • Víte, že vám poradíme ZDARMA?

Pokud ještě něco nevíte, pište na dm@infas.cz nebo volejte 242 408 521.
Další informace najdete na www.infas.cz

Zpracování zakázek

Příjem dat - provádíme emailem, FTPS přičemž vždy předpokládáme, že data jsou šifrována  Příjem dat vždy potvrzujeme.

Příjem materiálů na sklad - probíhá dle organizačního manuálu a směrnic.

Příprava a kontrola tiskových formulářů - probíhá ihned po přijetí dat. Skenované vytisknuté formuláře (PDF) jsou zasílány ke kontrole.


Příprava dat pro tisk - data jsou upravena speciálním programem, který provede třídění dat dle počtu listů v obálce, provede skupinování pro jednoho klienta, výpočet poštovného a třídění zásilek dle poštovních předpisů. V případě, že data jsou připravena do tiskových (spoolových) souborů, nelze již využít našich speciálních programů pro třídění a svazkování zásilek a tím využít maximálních slev u České pošty. V tomto případě se používá tiskový soubor tak, jak je připraven od klienta.

Tisk provádíme na černobílých a barevných tiskárnách. Při tisku vzniká protokol o tisku konkrétní dávky.

Obálkování - probíhá kontinuálně po tisku, čtení OMR nebo Barcode se sekvenčními kódy a paritou zabezpečuje bezchybné vkládání listů i příloh. Výstupní kontrolu a evidenci provádí stroj a zároveň i zařízení pro čtení čárového kódu na výstupu stroje.

Svazkování a expedice - následuje ihned po obálkování. Zásilky jsou paletovány a připraveny k předání do poštovní přepravy. Statistika obálkování a poštovného je umísťována na www.infas.cz/klient, kde je po zadání hesla průběžně k dispozici.

Třídění vrácené pošty je standardní službou.

Aktuální zůstatky skladu jsou k dispozici online na internetu. Archivace dat je součástí evidence a provádí se po každé zakázce a po dobu šesti měsíců je přístupná na záložním serveru.

Elektronicky (email), nebo automatizovaně se provádí objednání dotisků formulářů a obálek.

Výstupní kontrola probíhá dle organizačního manuálu a směrnic..

Používané materiály:
jsou dovány certifikovanými dodavateli.

Platební podmínky.
Práce a materiál 30-60 dní.
Poštovné 30 dní pří týdenním vyúčtování, 14 dní při měsíčním vyúčtování.

 

 • Technologie, postupy a zabezpečení dat

  PC sítě Windows a Linux - zabezpečení hesly a přístupovými právy, logování přístupů, archivace dat v zabezpečené místnosti, záložní servery. Cerfikace ISO 27001. Přenosy - přes internet s maximální přenosovou rychlostí 150 Mb/s, vlastní VPN Poděbrady-Praha, šifrování dat 1024 bitů. Pro předávání dat je připraven bezpečný...    [více]

 • Strojní obálkování a tisk

  Naše společnost je technologicky připravena realizovat prakticky všechny zakázky v krátkých termínech, v nejvyšší kvalitě a za přijatelné ceny. Zásilky balíme do poštovních obálek, obchodních tašek, folie, kartonu a to strojně nebo ručně. Personifikace dopisů, tisk faktur, upomínek, vyúčtování a složenek Tisk provádíme na ti...    [více]

 • Provozovna Písková Lhota

  Hlavní výrobní provozovna společnosti INFAS, a.s. je umístěna v Pískové Lhotě u Poděbrad. Plocha výrobních prostor je 1200 m2 včetně skladovacích ploch. Objekt provozu se skládá z pěti budov vzájemně propojených v jedno technologické centrum s bezbariérovými přístupy, nakládacími rampami a zpevněným dvorem. Výrobní část je v...    [více]

 • Organizace zpracování zakázek

  Všechny procesní činnosti jsou organizovány dle platných standardů, zákonů a směrnic. Příjem dat - provádíme emailem, FTP, na CD, vždy předpokládáme, že data jsou šifrována. Příjem dat vždy potvrzujeme. Příjem materiálů na sklad - probíhá dle manuálu pro skladování. Příprava a kontrola tiskových formulářů - probíh&...    [více]

 • Skladování a expedice

  Skladovací a expediční služby zajišťuje naše provozovna v Pískové Lhotě u Poděbrad. Sklad je vybaven všemi prostředky pro skladování a expedici zboží a reklamních materiálů. Příjem objednávek V provozovně je umístěno několik terminálů na práci se skladovými položkami. Systém skladovací logistiky Program pro evidenci zboží je vlastn&iac...    [více]

 • Každý dopis má svého čtenáře

  Každý dopis má svého čtenáře Víte, že poštou zasílaný direct mail bývá v 99 % přečten? Víte, že reklamní e-mail 90 % příjemců nečte? Víte, že poštou zaslaná nabídka má 3x vyšší tržby, než stejná nabídka zaslaná pouze e-mailem? Víte, že zaslání dopisu je levnější n...    [více]

 • Najděte nás:

  Udržujte s Námi kontakt pomocí sociálních sítí

 • Klientské stránky

  Zde se můžete přihlásit do klientské sekce

 • Dotazník

  Zde se mohou naši klienti přihlásit do Dotazníku společnosti INFAS, a.s.

Copyright © 2016 Infas.cz. All Rights Reserved .