Každý dopis má svého čtenáře

 • Víte, že poštou zasílaný direct mail bývá v 99 % přečten?
 • Víte, že reklamní e-mail 90 % příjemců nečte?
 • Víte, že poštou zaslaná nabídka má 3x vyšší tržby, než stejná nabídka zaslaná pouze e-mailem?
 • Víte, že zaslání dopisu je levnější než 1 placený proklik z reklamy na webu?
 • Víte, že personifikací sdělení dosáhnete většího účinku?
 • Víte, že barevná personifikace je účinnější?
 • Víte, že společnost INFAS patří mezi přední poskytovatele direct mailových služeb?
 • Víte, že naše kvalitativní a bezpečnostní certifikáty a postupy vám zajistí vysokou ochranu vašich dat?
 • Víte, že zaslat 100 000 dopisů je otázkou 1 dne?
 • Víte, že vám poradíme ZDARMA?

Pokud ještě něco nevíte, pište na dm@infas.cz nebo volejte 242 408 521.
Další informace najdete na www.infas.cz

 • infas_kolotoc_web_940x355_9.jpg

Provozovna Písková Lhota

Hlavní výrobní provozovna společnosti INFAS, a.s. je umístěna v Pískové Lhotě u Poděbrad.

Plocha výrobních prostor je 1200 m2 včetně skladovacích ploch.

Objekt provozu se skládá z pěti budov vzájemně propojených v jedno technologické centrum s bezbariérovými přístupy, nakládacími rampami a zpevněným dvorem.

Výrobní část je vybavena moderní výkonnou technologií pro hromadný tisk  a obálkování. Tiskárny pro tisk jsou v provedení na volné listy pro 4-5 vstupních zásobníků. Obálkovací stroje vyhovují všem požadavků na obálkování různých zakázek.

Obálkujeme se čtením Barcode kódů a skupinujeme různý počet listů do obálky. Tisk a obálkování z nekonečného pásu je součástí našich služeb.

V případě potřeby je zajištěn dvousměnný-třísměnný provoz, čímž je zajištěna dynamická výrobní kapacita provozu

Součástí provozu jsou dva sklady materiálu pro zakázky

Moderní počítačové a telekomunikační vybavení je základem kvalitního zpracování zakázek. Naši zákazníci získávají online informace o zakázkách na internetu. Připojení na internet je 150 Mb. Hlavní a záložní server jsou vždy připraveny pro zpracování a archivaci dat zákazníků.

Organizace zpracování je rozdělena na několik pracovních skupin dle struktury zakázek.

Skupina programátorů a techniků tisku zajišťuje přípravu dat, náhledy, korektury, tisk, archivaci dat a evidenci materiálu pro zakázky.

Pracovní skupina techniků obálkování zajišťuje strojní obálkování různých druhů dokumentů do obálek různé velikosti, jejich povinností je také třídění a svazkování zásilek. U nás zpracované zásilky se nefrankují, protože mají již předtištěné poštovní podací znaky. Tento postup výrazně zrychluje podání zásilek na poště a tím i jejich včasné doručení.

Skupina pracovníků expedice zásilek zpracovává zásilky určené k ručnímu zpracování, skladuje materiál a organizuje dopravu materiálu od zákazníků a odvoz hotových zásilek na poštu.

Pro smluvní zákazníky je připravena služba společnosti INFAS, která provádí podání zásilek České poště, vyřizuje případné reklamace a poskytuje slevy na poštovném.

Kvalitou a rychlostí zpracování, výhodnou cenou, výrobní kapacitou i skladovacími možnostmi se tento provoz řadí mezi přední directmailová centra v ČR.

 • Najděte nás:

  Udržujte s Námi kontakt pomocí sociálních sítí

 • Klientské stránky

  Zde se můžete přihlásit do klientské sekce

 • Dotazník

  Zde se mohou naši klienti přihlásit do Dotazníku společnosti INFAS, a.s.

Copyright © 2016 Infas.cz. All Rights Reserved .